P&E Persson AB

P&E Fastighetspartner

P&E erbjuder kvalificerade fastighetsrelaterade tjänster som skapar förädlat kapital. Kunskap, engagemang, lokal närvaro och delägarskap är våra framgångsfaktorer.

En lyhördhet och ett engagemang som gör att vi finner starka och långsiktiga hyresgäster och tillsammans med våra kunder utvecklar och anpassar fastigheterna för deras verksamheter och ändamål. Allt vi gör ska också genomsyras av affärsmässighet eftersom vi som delägare och förvaltare har ett särskilt ansvar för de värden vi hanterar åt våra samarbetspartners och de värden vi förvaltar och erbjuder våra kunder.

Besök webbplatsen

fastighetspartner-1.jpg