P&E Persson AB

Invest

P&E är ett aktivt Investment/Holdingbolag där engagemang är en viktig komponent för att skapa aktieägarvärde

Kommersiella fastigheterBostäder
Vårdfastigheter/Skola
Kontor/Lager

Dalbo_171106_mo¨rk.jpg Bygget-natt-2-titt.jpg 352.jpg