P&E Persson AB

Historia

Per-Olof Persson startade 1991 P&E, mitt i den stora fastighetskrisen. Detta efter 20 år i NCC med bakgrund inom bygg & fastigheter. Vid starten hade P&E förmånen att erhålla förvaltningsuppdrag åt banken och långivare till fastigheter som var på obestånd, vilket i sin tur gjorde att verksamheten fick en bra start. Då bestod P&E av fyra personer och dess inriktning var att förvalta och driva handelsområden som Giraffen, A6, Marieberg och flertalet handelshus i centrala delar av större städer.

P&E har haft förvaltningsuppdrag åt Stadshypotek, Gota Banken, SHB, Swedbank, SPP, Aberdeen m.fl. Redan från starten har målet varit att tillsammans med investerare vara en delinvesterare. Detta har inneburit att P&E tillsammans med investerarna haft samma målbild och ekonomiskt intresse.

Affärsidé

 

Förvaltning ⟶ Delägarskap ⟶ Försäljning

P&E’s affärsidé bygger på delägarskap i alla fastigheter där vi är verksamma.

Idag består verksamheten av ca. 40 personer med kontor i Kalmar, Stockholm och Linköping. Genom åren har inriktningen blivit alla typer av fastigheter men även ekonomisk och teknisk förvaltning samt fastighetsutveckling. Inriktningen är att vara delinvesterare i majoriteten av uppdragen och ta vara på ägarens investering med bibehållen kvalitet för att ge ägaren förväntade och maximal avkastning på insatt kapital. Detta gör P&E genom att fokusera på fastigheternas möjligheter till utveckling i kombination med hyresgästerna utveckling.

Styrelsen

Bolagsstruktur